Stuga att hyra

 Vi har en trevlig stuga där vi håller våra kurser. Stugan har upp till 10 bäddar för våra gäster att hyra. Läs mer om stugan.

Stugan 002

 

Bågjägarträff 2019 Regler

Bågjaktstävling  Trönö 2019

Här kan du läsa allt om träff och tävling i juni 2019.

Följande regler gäller för 2019 års tävling. Synpunkter på reglerna tas tacksamt emot – skicka till This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Tävlingens syfte: Skapa tillfälle för bågjägare att träffas, umgås och ha trevligt.

Klasser: Tävlingen genomförs i två klasser samt därutöver öppna klasser utom tävlan. Damer, herrar och ungdomar tävlar i samma klass, ingen åtskillnad eller handikapp ges. Klasserna är Compound och Traditionellt.

Compound jaktklass: Pilbåge skall vara compound i storlek och dragstyrka lämplig för jakt. Minst 30 pund dragstyrka. Pilen skall ha en totalvikt om minst 25 gram (386 grain). OM jaktspets krävs i tävlingsmoment skall det vara fast spets med minst två blad som bägge vidrör en tolk med diameter 25 mm.  Sikte med förstoring är INTE tillåtet. Avståndsmätande sikte är INTE tillåtet. Valfritt antal pinnar i siktet liksom storlek på peep. Kisserbutton, ”No-Peep” och liknande hjälpmedel är tillåtna. Valfri release (eller fingrar). Stabilisator eller annan utrustning får INTE nå längre ut är 12,5 tum (32 cm) från stocken. Undantag för stabbe – Quivalizer är tillåten trots att den sticker längre ut än 12,5 tum. Dock med krav att minst två (2) pilar skall finnas i kogret under skyttet. Alla varianter av pilhylla är tillåten.

Compound öppen klass: Om utrustningen på någon punkt avviker från jaktklass placeras skytten i denna öppna klass. Enda kravet är en compoundpilbåge, allt annat är tillåtet.

Traditionell jaktklass: Pilbågen skall vara en långbåge eller recurve av jakttyp. Minst 25 pund dragstyrka. Alla material i bågen är tillåtna. Pilen skall ha en totalvikt om minst 25 gram (386 grain). Alla material i pilskaftet är tillåtna. OM jaktspets krävs i tävlingsmoment skall det vara fast spets med minst två blad som bägge vidrör en tolk med diameter 25 mm. Inga sikten eller riktmedel är tillåtna. Release är INTE tillåten – endast fingersläpp. Ingen stabilisator tillåten. Bågmonterat koger är tillåtet. Valfri skjutteknik, strängvandring tillåten.

Traditionell öppen klass: Om utrustningen på någon punkt avviker från jaktklass placeras skytten i denna öppna klass. Enda kravet är en traditionell pilbåge, allt annat är tillåtet.

Utrustning utöver pilbågar: Handkikare är tillåten. Avståndsmätare eller vinkelmätare är INTE tillåtna i jaktklass. Att erhålla uppgift om skjutavstånd från publik eller annan tävlande är INTE tillåtet. Inte heller är det tillåtet att stega avståndet eller att gå fram till målet innan egen pil har avlossats.

3D tävling torsdag 6/6: Compoundskyttar (oavsett klass) skjuter från gul påle och traditionell klass (oavsett klass) från vit påle. Skytt skall med en kroppsdel vidröra pålen under skottet om inte annat anges vid skjutstation. Pålen kan vara ersatt av markerat område samt att krav på skjutställning kan förekomma. Exempel på skjutställning är att minst ett knä skall vidröra marken under skottet.

3D tävlingen omfattar två omgångar med vardera minst 25 mål. En pil per mål avlossas. Skytt har möjlighet att avstå skott. Före lunch genomförs omgång ett på jägarmässiga avstånd max 30 meter. Efter lunch genomförs ytterligare en omgång på samma mål men andra, längre skjutavstånd. Max avstånd 50 meter. Inget minimiavstånd finns. Ambitionen är att fördela grupper på eftermiddagen efter placering från första varvet.

Poängberäkning 3D

  • Som träff räknas när skaftet bryter linje för träffområde.
  • Skaft som bryter linje mellan två träffområden räknas som högre poäng.
  • Träff i vitalområde/lungor – yttre markerat träffområde 8 poäng.
  • Träff i cirkel/hjärta 10 poäng
  • Träff i inre cirkel/mitten 11 poäng
  • Bom eller felträff -1 poäng. (Observera att träff i djurkroppen utanför markerat område är felträff/skadskjutning och ger -1)
  • Ej avgiven pil 0 poäng.
  • Skytt som avstår från skott, får efter att 0 poäng noterats skjuta målet utom tävlan.
  • Notera att oavsett vinkel eller vad som skulle varit korrekt under jakt så är det i denna tävling markerat träffområde som gäller för poängberäkning.

Duellskytte fredag 7/6: Dueller sker inom de olika klasserna. Tävlande rangordnas efter resultat från 3D tävlingen i fyra grupper, grupp 1-4 (1= bästa skyttar). Duellparen lottas fram ur de olika grupperna så att grupp 1 möter grupp 4 och grupp 2 möter grupp 3.

Vid stort deltagarantal sker elimineringsdueller med flera deltagare i första omgången. I andra eller vid få deltagare sker varje omgång duell parvis - två skyttar duellerar.

Duellerna sker med tre till fem pilar och på tid. Flest träff vinner, vid lika antal vinner snabbaste tid, när max tillåten tid uppnås får ej fler pilar avlossas. Vid behov kan särskjutning tillämpas.

Duell kan utformas på olika sätt med olika mål. Exempel är tre balonger som skall träffas, annat exempel är tre äpplen med löpning mellan varje pil. Tävlingsledningen meddelar utformning och regler inför varje moment/duellomgång.

En duellomgång kommer att ske med jaktspets – precisionsskytte. Avstånd till riktpunkt mäts, lägst avstånd vinner.

Säkerhet: Varje deltagare är ansvarig för att skott avlossas på ett säkert sätt. Tillse att åskådare och föregående patrull är utom risk innan bågen dras. Det är förbjudet att dra bågen med pilen siktandes över målet.

Arrangör och domare

Ulf Backman är arrangör och enväldig domare. Dombeslut kan ej överklagas.

Dessa regler kan förändras innan tävlingsstart. Regler kommer att vara tillgängliga på tävlingsplatsen.

Anmälan

Anmälan görs genom att betala in anmälningsavgift på bankgiro 786-8409 eller swish till 070-525 1837. Glöm inte att ange deltagares namn och 3D/duell 2019. Komplettera gärna med en anmälan via mejl till This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Avgift: Avgift för deltagande i 3D tävlingen är den samma oavsett klass eller skytt. För 2019 års tävling är kostnaden 500:-  för deltagare vid anmälan senast den 31/5 2019. Vid anmälan efter det datumet är avgiften 700:-.

För Duelltävlingen är avgiften 100:- för deltagare vid anmälan senast den 31/5 2019. Vid anmälan efter det datumet är avgiften 150:-.

Priser i 3D: Placeringspriser/återbäring delas endast ut i jaktklasserna. Utlottningspriser lottas bland samtliga deltagare (även öppna klasser).

Utöver eventuella sponsorpriser delas en återbäring ut till de tre främsta i vardera jaktklass. 200:- av deltagarens avgift läggs i en återbäringspott, en för compound och en för traditionellt.  

1:a placering ger hälften av återbäringspotten i klassen.

2:a placering ger en tredjedel av återbäringspotten i klassen. Om summan (inklusive eventuell del från trean) ej uppgår till minst 300:- genomförs ingen återbäring till tvåan. Alla pengarna går till ettan.

3:e placering ger en sjättedel av återbäringspotten i klassen. Om summan ej uppgår till minst 300:- genomförs ingen återbäring till trean. Pengarna fördelas på ettan och tvåan enligt principen två tredjedelar till ettan och en tredjedel till tvåan.

Öppna klasserna får INGEN återbäringsvinst men de bidrar till återbäringen i jaktklasserna.

Eventuell skatt på vinster är vinnarens ansvar. 

Sponsorpriser och utlottningspriser – information kommer senare.

Priser i Duell: Placeringspriser/återbäring delas endast ut i jaktklasserna. Utlottningspriser lottas bland samtliga deltagare (även öppna klasser).

Utöver eventuella sponsorpriser delas en återbäring ut till de tre främsta i vardera jaktklass. 50:- av deltagarens avgift läggs i en återbäringspott, en för compound och en för traditionellt. 

1:a placering ger hälften av återbäringspotten i klassen.

2:a placering ger en tredjedel av återbäringspotten i klassen. Om summan (inklusive eventuell del från trean) ej uppgår till minst 200:- genomförs ingen återbäring till tvåan. Alla pengarna går till ettan.

3:e placering ger en sjättedel av återbäringspotten i klassen. Om summan ej uppgår till minst 200:- genomförs ingen återbäring till trean. Pengarna fördelas på ettan och tvåan enligt principen två tredjedelar till ettan och en tredjedel till tvåan.

Öppna klasserna får INGEN återbäringsvinst men de bidrar till återbäringen i jaktklasserna.

Eventuell skatt på vinster är vinnarens ansvar. 

Sponsorpriser och utlottningspriser – information kommer senare.

OBS! Duelltävlingen i jaktklass kräver jaktspets i ett moment.

Boende:

Vi har en stuga med upp tio (10) bäddar. Det finns möjlighet att ställa husbil/tält på området. Kontakta Ulf för bokning.  Trönö camping ligger ca 1 km från tävlingsplatsen.

Mer om stugan läser du här.

Fest:

Vi grillar på torsdagkväll och umgås. Tag med egen mat eller köp av oss – förboka. Badtunna och å-bad finns för den som önskar.

Hitta hit:

Adress:  Flonäs 151, 82695 Trönödal. Latitud 61°27'47.30"N Longitud 16°42'11.94"O

Gården ligger i Trönö, Söderhamns kommun ca 30 km från Söderhamn centrum.

Vägbeskrivning 2

Kontakt:

Ulf Backman 070-525 1837      This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.           www.bowhunter.se

Comments powered by CComment