Stuga att hyra

 Vi har en trevlig stuga där vi håller våra kurser. Stugan har upp till 10 bäddar för våra gäster att hyra. Läs mer om stugan.

Stugan 002

 

Träna med jaktspets

Visst tränar du med jaktspets? Du har väl märkt att jaktspets och tavelspets inte alltid flyger lika… Det praktiska provet, skyttet, i IBEP skall göras med fasta jaktspetsar. Anledningen till det är att vi vill tvinga skytten att med precisionskrav skjuta jaktspetsar och själv få uppleva hur jaktspetsen skiljer sig från tavelspetsens träffläge. 

Läs mer om varför du skall träna med jaktspets och vilka mål du kan använda.

Träffar aldrig jaktspets och tavelspets lika? Jodå det kan de visst göra men det brukar krävas en väl inskjuten båge som är korrekt trimmad. Med de flesta bågar är det ganska enkelt om än tidskrävande att ordna samskjutningen mellan de olika spetsarna. Tar man sig tiden och gör jobbet så får man skytteträning och kunskap om sin båge på köpet. Jag brukar använda mig av ”walk back” skjutning samt en portion tålamod.

 

 jaktspets 2

 

Det där problemet gäller väl bara fasta jaktspetsar? Mekaniska spetsar flyger som tavelspetsar… eller? Tyvärr är det inte alltid så. Även mekaniska spetsar kan påverka pilens bana men oftast ger de inte lika stor påverkan som de fasta spetsarna. Men innan du testat så vet du inte – lita inte på reklamen, ta reda på det själv.

Så om man nu har skjutit in båge och sikte så att alla typer av spetsar tar lika – varför krävs det då träning med jaktspets? Med tiden så förändras din uppsättning, strängen töjer sig eller slits. Du kanske har skruvat lite på siktet, fallhyllan kärvar. Saker kan hända men framför allt tycker jag att det ger en säkerhet, förtroende, under jakten när jag vet att mina jaktspetsar tar där de skall.

Jag brukar lägga en del tid på samskjutningen mellan jakt och tavelspets. Det gör jag efter varje gång jag skruvar på en ny pilhylla, sikte eller sträng. Är strängen ny så bör man skjuta minst 100 skott innan samskjutningen inleds. Då jag ganska ofta byter prylar och skruvar på mina bågar så blir det att samskjuta minst en gång om året.

Inför en jaktresa så brukar jag alltid skjuta några kontrollskott med jaktspets för att säkerställa att allt fungerar som det ska. Kontrollskjutningen gör jag på jaktmässiga avstånd. Om det inte fungerar så förvandlas kontrollskjutningen till en samskjutning och jag börjar skruva. Eventuellt kan man nöja sig med att bara skruva på siktet så att jaktspetsarna träffar där man siktar.

Jag borde skjuta mycket mer med jaktspets. Med ett ökat skjutande så hinner man lära sig om uppsättningen är extra känslig med jaktspets. Skjut gärna i vind för att se om något annorlunda händer då. Skjut gärna på långa avstånd där små fel syns tydligare. Särskilt viktigt tycker jag att det är att skjuta i vinklar uppifrån, som vid jakt från treestand. Simulera treestand med en stege eller garagetaket eller vad du har och skjut i branta vinklar. Ofta får man en sämre form, skjutställning, som i kombination med jaktspets kan resultera i dåliga skott. Ta reda på det innan jakten och åtgärda genom träning.

 

 jaktspets 3

Walkback skjutning på ethafoamskiva

På vad skall man skjuta med jaktspets? Hemmagjorda buttar av typen säck med fårull, gamla kläder eller plastpåsar fungerar bra med tavelspetsar men betydligt sämre med jaktspetsar – kan vara nästan på omöjligt att få ut jaktspetsen ur en sådan säck. 3D djur är lite väl dyra att skjuta sönder med jaktspets men de brukar hålla för ganska mycket.

Billigaste tavlan för jaktspets är foamskivor, ”frigolit”. Olika typer av isolerskivor brukar fungera för några skott innan hålen blir för stora. Ta gärna två skivor som flyttas sinsemellan lite i sidled så att det inte är hål rakt igenom. Om man skruvar av spetsen bakom skivan innan pilen dras ut så förlänger man livet på skivan. Nackdelen med frigolit är den begränsade livslängden och risken för att förlora en pil som försvinner rakt igenom skivan. Ett varningens ord, vissa markisoleringsskivor klistrar fast vid pilen. Det är friktionen vid inbromsningen av pilen som smälter plasten som sedan stelnar/fastnar på pilen.

Ethafoam är ett förpackningsmaterial som många använder som pilfång. Ethafoam har viss ”självläkande” egenskap och håller betydligt längre än frigolit. Nackdelen är ett högre pris och även här bör man skruva av spetsen bakom tavlan innan pilen dras ut. Även Ethafoam tar slut om man skjuter många pilar på samma punkt. Flytta runt måltavlan på Ethafoamskivan så sliter du mer jämnt över ytan och skivan håller längre.

Jag skjuter ofta på målbuttar av lamelltyp, flera lager av tunn gummiduk som bromsar pilen. Högre pris än Ethafoam men också längre livslängd. Spetsen bör skruvas ur på baksidan så att målet håller längre – det sliter när man drar ut en pil med jaktspets på. Även detta mål tar slut, särskilt lätt går pilen rakt igenom när pilen är blöt. Med torra pilar håller mitt lamellmål ännu efter flera år med jaktspets.

 

 jaktspets 4

Skruva av spetsarna innan du drar ut pilen.

 

Enklast att hantera tycker jag homogena mål är. Med homogena menar jag mål i form av en kub eller mångsidig tärning som är gjutna i liknande material som 3D djur, till exempel Diamant eller Patriot. Jaktpilen går sällan igenom ett sådant mål så man drar ut pilen utan att skruva av spetsen. Givetvis sliter detta på målet men är bara målet av god kvalitet så håller det förvånansvärt länge. Tyvärr är dessa mål ofta dyra. Bra mål är Rhinehart och African 3D.

Man sparar lätt 500 – 1000 kronor på att köpa byggfoam istället för riktiga mål men när man skjutit bort eller sönder en tre – fyra pilar för hundralappen styck med en spets för ytterligare drygt hundra kronor på så kanske det inte är så dyrt med ett riktigt mål. Bra mål sparar pilar och gör det roligare att skjuta. J

Comments powered by CComment