Stuga att hyra

 Vi har en trevlig stuga där vi håller våra kurser. Stugan har upp till 10 bäddar för våra gäster att hyra. Läs mer om stugan.

Stugan 002

 

SBJF årsmöte 2017

Rapport från ett årsmöte.

Så har vi då återigen genomfört ett årsmöte inom bågjägarna – ännu ett årsmöte utan att bågjakten är legal i Sverige. Men trots denna dystra inledning så kommer den här rapporten att avslutas i dur – följ med mig genom några dalar så slutar vi på topp.

Jag sa tidigare att jag tror att jag kan göra ett bra jobb som ordförande och ett antal av medlemmarna höll med mig och skickade fullmakter. Tyvärr räckte inte antalet och årsmötet beslöt tolka stadgarna så att fullmakt ej är godkänd. Lite synd denna gång när det var jag som satt på fullmakterna men i sak så håller jag med: Skall man rösta så skall man vara närvarande – fullmakter är inte tillåtna.

Angående fullmakt så tolkar juristerna det som att det normalt INTE är tillåtet med fullmakt i ideell förening. (OBS ideell). Sök gärna på nätet så ser ni att det är så. För att undanröja eventuella framtida tveksamheter så föreslog jag en stadgeändring där det framgår att medlem måste närvara på årsmötet för att kunna rösta. För att stadgeändringen skall bli giltig så krävs ytterligare ett årsmöte som röstar för denna ändring. Jag rekommenderar styrelsen att i kallelsen till nästa årsmöte förtydliga att fullmakter ej är giltiga.

Omröstningen om ordförande i SBJF gick alltså inte min väg och Else Ammentorp blev med klar majoritet vald till ordförande för ännu ett år. Jag gratulerar Else och önskar henne lycka till med jobbet.

I övrigt löpte årsmötet på så som årsmöten brukar göra. Jag drev dock två frågor som jag vill redogöra för här: SBJF ärende om bågjakt hos Naturvårdsverket och SBJF del i SJF arbete för regelverk för bågjakt (Jägareförbundets remiss om bågjakt inför årsmötet).

SBJF ärende hos Naturvårdsverket

Vad tror du? Visst är det så att SBJF har ansökt om bågjakt hos Naturvårdsverket och att det ärendet är aktivt. Så har i alla fall jag trott att det var. Under min tid i styrelsen så har jag varit övertygad om att så är fallet och därför uttryckt mig så på SBJF hemsida. Sök på hemsidan så hittar du exempel från flera år där det refereras till SBJF pågående ärende hos naturvårdsverket. Tex http://www.bagjakt.org/53-resume-arsmote-2012 där det står ” Ordförande Else Ammentorp berättade var vår ansökan hos Naturvårdsverket befinner sig just nu och deltagarna fick en bra inblick i och kunde diskutera hur arbetet med frågan drivs.

 

Jag ställde en fråga till registratorn på naturvårdsverket om aktiva ärenden om bågjakt och fick till svar att det finns INGA aktiva ärenden om bågjakt – de är avslutade!

DOC170306 20170306113636 avslut ärende kopiera

 

Hur är detta möjligt? Har inte SBJF ansökt om bågjakt? – Jodå, fakta är att SBJF 2007-06-30 ansökte om att legalisera bågjakten i Sverige. 2009 blev Maria Ågren ny GD för naturvårdsverket. Ett av hennes uppdrag var att ”städa” på naturvårdsverket och få fart på gamla ärenden. Givetvis var ett av dessa gamla ärenden ”vårt” ärende om bågjakt. SBJF styrelse tog då det strategiska beslutet att tillåta Naturvårdsverket att avsluta ärendet utan ett beslut – dvs varken ja eller nej till bågjakt. Vårt ärende avslutades 2011-03-31 och därefter finns det inget officiellt ärende hos Naturvårdsverket. SBJF har efter det datumet drivit ärendet gentemot Naturvårdsverket på andra sätt än genom officiell skrivelse. Tex genom samtal med olika handläggare på verket och genom att delta i arbetet med naturvårdsverkets viltförvaltningsplan. Lägg märke till att det i beslutet om "Avslut" står att frågan är föremål för utredning i särskilt ärende. Det betyder att Naturvårdsverket jobbar vidare med frågan på egen hand.

 

Jag anser att det var ett korrekt strategiskt beslut då alternativet om vi framhärdat hade varit ett nej. Ett nej i vårt ärende gör det mycket svårt att komma tillbaka med en ny ansökan och få den behandlad på ett vettigt sätt. Så SBJF styrelse gjorde ett korrekt och riktigt beslut.

 

Det som blev fel, enligt min mening, var att detta inte kommunicerades till medlemmarna på ett tillräckligt tydligt sätt. Ja inte ens styrelsen förstod vad som hade hänt. Jag satt själv i styrelsen 2012 till 2016 (tackade nej till omval våren 2016) och under hela denna tid var jag fullständigt övertygad om att vi hade en aktiv ansökan liggande hos Naturvårdsverket som de vägrade svara på – Jag hade fel. Tyvärr är det inte bara jag som tolkade informationen fel, andra medlemmar har också tolkat informationen fel. Slutsatsen är att styrelsen inte var tillräckligt tydlig. Det är därför glädjande att vi på årsmötet lyfte frågan och att styrelsen sade sig vilja förbättra kommunikationen gentemot medlemmarna.

 

Var snälla och notera att jag tycker att styrelsen har agerat rätt i sak. Det var RÄTT att dra tillbaka ansökan. Det är en bra strategi att undvika ett nej. Men det är FEL att brista i informationen.

 

SBJF arbete tillsammans med SJF om regler för bågjakt

Svenska Jägareförbundet, SJF, antog på sitt årsmöte 2016 att de skulle arbeta för bågjakt efter tre motioner i ärendet. Årsmötet ville ha förslag på hur bågjakten kan regleras. SBJF har fått möjlighet att delta i det arbete. Kort kan sägas att SJF tycker att bågjakt skall tillåtas, att det skall vara krav på utbildning, att det finns krav på utrustningen samt att det krävs licens på kulvapen klass 1 för att få jaga med pilbåge.

Vi kan direkt här fastslå några fakta – bågjägarna, SBJF, kan INTE styra hur SJF tycker i frågan. Det jag skriver här nedan är hur jag anser att SBJF skall arbeta i frågan om vi får möjlighet. Vidare är det Naturvårdsverket som beslutar i ärendet. Så vad SBJF säger om saken är i detta läge INTE sista ordet.

Prioriterat är också ATT vi får jaga med pil och båge inte HUR vi får jaga. Jag blir jätteglad om bågjakten legaliseras i Sverige oavsett hur den regleras. Man kan alltid önska sig mer men det viktiga är att vi överhuvudtaget får jaga med pilbåge.

Det är mycket bra att SBJF är aktiva i denna fråga och påverkar hur regler för bågjakt utformas. Jag tycker dock att det är synd att bågjakt kopplas till kulvapenlicens. Jag tror att bågjakten kan locka nya grupper jägare som av olika anledningar inte vill ha ett kulvapen med tillhörande godkänt vapenskåp i hemmet. Det går att orda mer om för och nackdelar i denna fråga liksom om bakomliggande argument men jag väljer att lämna ämnet till en annan gång.

Vad händer nu

Riktigt intressant blir det när vi kopplar ihop dessa två frågor: Avsaknad av SBJF ansökan om bågjakt och Jägarförebundets intresse för bågjakt. Skall vi (SBJF) lägga en ny ansökan eller väntar vi in Jägareförbundet? Den frågan togs aldrig upp på vårt årsmöte då det underförstått erkändes att det är Jägareförbundet som har bollen och driver den vidare.

Jag tycker att vi väntar in Jägarförbundets årsmöte. Troligen får deras styrelse mandat att gå vidare med bågjakten och gå till Naturvårdsverket med en ansökan. Det vore önskvärt om SBJF också får underteckna och ställa sig bakom den ansökan. Vi behöver det stora Jägareförbundet för att kunna driva ärendet framåt. Så det enda SBJF kan göra i nuläget är att vänta in Jägareförbundet, vi tjänar inget på att springa i förväg.

Vad skall vi ha SBJF till?

SBJF skall driva frågan om legalisering av bågjakt. Det har förbundet gjort på ett bra sätt i mer än tjugo år. Jag hoppas att alla förstår att det är ett långsiktigt arbete som idag börjar ge frukt. Hade vi inte haft SBJF mångåriga arbete så hade inte Jägareförbundet antagit några motioner om bågjakt. Det är alla bågjägare som tillsammans har drivit frågan och spritt positiv information om vår sport som nu börjar ge resultat. Förändringar sker inte över en natt men med lite tur kanske vi börjar se ljuset nu.

SBJF skall fortsätta vara en resurs och kunskapscentrum om bågjakt. Vi skall tillsammans utveckla bågjakten i Sverige och sprida information om bågjakt. Kom ihåg att en förening består av sina medlemmar, förvänta er inte att styrelsen löser alla problem – vi måste alla delta i arbetet. Diskussion på sociala media kan vara bra men det är inte där man röstar om en organisations verksamhet – det gör vi på årsmötet så till att ställa upp och närvara. Gör din röst hörd.

Det positiva slutet…

Det positiva är att vi nu nått så långt att Jägarförbundet driver frågan om legalisering av bågjakt. Det fanns en tid när Jägareförbundet motverkade bågjakt så nu har vi tagit ett stort steg framåt. Det är också positivt att vi nu vet hur det ligger till med vår ansökan hos Naturvårdsverket. Att försöka hävda att Naturvårdsverket handlägger vårt ärende långsamt har vi inget för – det finns inget ärende att handlägga. Det betyder att vi nu kan agera på ett vettigt och övertänkt sätt när vi känner till fakta i målet. Rätt agerande är att agera tillsammans med eller inom Svenska Jägareförbundet. Jag ser mycket positivt på att Jägareförbundet engagerar sig i bågjaktsfrågan och jag har stora förhoppningar.

Det är också positivt att vi har bågjägare som engagerar sig i diskussionen. Låt oss engagera oss så mycket att vi ses på nästa årsmöte och röstar och styr upp förbundet så som vi vill att förbundet skall agera.

/Ulf

Comments powered by CComment