Stuga att hyra

 Vi har en trevlig stuga där vi håller våra kurser. Stugan har upp till 10 bäddar för våra gäster att hyra. Läs mer om stugan.

Stugan 002

 

IBEP

IBEP - The International Bowhunter Education Program är en utbildning för dig som vill lära dig mer om bågjakt. Svenska Bågjägarförbundet (SBJF) administrerar och genomför IBEP i Sverige sedan 25 år. 

Utbildningen startades i USA i slutet av 1960-talet, syftet var att öka säkerheten för jägarna och höja den etiska standarden. Utbildningen har gått från att vara en nationell utbildning till en internationell bågjägarutbildning. Om du vill jaga på Åland är IBEP ett krav, i Danmark finns en egen utbildning men IBEP godkänns för utländska jaktgäster, i USA krävs IBEP i några delstater. Bågjakt är tyvärr inte lagligt i Sverige - ännu... Vilken utbildning som kommer att krävas i Sverige när bågjakten blir laglig vet vi inte men Svenska Jägareförbundet och Svenska Bågjägarförbundet föreslår IBEP. 

I Sverige har vi krav på Svensk jägarexamen för deltagande i IBEP. Tack vare det kravet på förkunskap kan vi genomföra kursen på två dagar. Vi förutsätter också att deltagarna kan skjuta pilbåge - det är elevens eget ansvar att träna och skjuta in sin pilbåge med jaktspetsar. Under en kort tvådagarskurs hinner vi inte träna - det finns endast tid för kontroll och prov av skjutförmågan.

Inför utbildningen skickas studielitteratur och råd om hur jaktbågen trimmas ut till anmälda elever. Under dag ett går vi igenom litteraturen och diskuterar olika frågeställningar. Aktiva deltagare som bidrar med egen erfarenhet eller frågor skapar en bra utbildning. Dag två avslutar vi teoriutbildningen och genomför dels ett skriftligt prov och dels ett praktiskt skytteprov.

IBEP handlar mycket om säkerhet och etik men även om praktisk jakt. Ämnen som gås igenom är bland annat:

  • Säker och ansvarsfull bågjakt
  • Pil och Båge - lär din utrustning
  • Förberedelser inför jakt
  • Metoder för bågjakt
  • Skottplacering
  • Säkerhet och överlevnad i naturen

Det skriftliga provet består av 40 flervalsfrågor, du skall ha minst 36 rätt för att godkännas. Det ges gott om tid för genomförande av provet. Har du behov av annan provform på grund av språk eller lässvårigheter så kontakta kursansvarige innan kursen. Skulle du inte klara teoriprovet får du skriva om provet en annan dag.

Det praktiska provet skall genomföras med en pilbåge lämplig för jakt. Det betyder i stort sett alla pilbågar runt 40 pund eller mer. Compound, recurve eller långbåge spelar ingen roll - alla får genomföra provet och alla får likadana krav/förutsättningar. Pilen skall vara försedd med fast jaktspets med minst 25 mm diameter. En fast jaktspets kan påverka träffläget betydligt om pilbågen inte är trimmad för jaktspets. Vi vill att eleven upptäcker det under träning eller senast under provet - inte under jakt. 

Under skjutprovet skjuter du sex gånger mot tavlor försedda med en tapet av ett rådjur i naturlig storlek. Godkänt skott är när skaftet bryter eller är innanför markerat träffområde. Tavlorna finns att köpa hos SBJF. Skjutavstånden varierar mellan 5 och 25 meter för de sex skotten. Avståndsmätare eller att stega avståndet före skott är inte tillåtet. Av de sex skotten skall fem vara träff för godkänt resultat. Skulle du missa mer än en gång får du göra om provet samma dag. Normalt endast tre försök på en dag. 

Anmälan till IBEP kurs görs till SBJF. SBJF kräver från 2019 minst åtta deltagare på en kurs för att den skall genomföras. Själv anser jag att det fungerar utmärkt med färre deltagare men då SBJF äger kursen så har min åsikt ingen betydelse.

Jag har från 2015 till våren 2019 varit instruktör för IBEP men nu, våren 2019, har styrelsen SBJF avslutat mitt rätt att hålla kurser. Orsaken kan komma att behandlas i annat inlägg. Jag delar INTE styrelsens uppfattning om orsaken.

Comments powered by CComment