Nyhetsbrev 2/2019

Nyhetsbrev nr 2 / 2019 om bågjakt från Bowhunter.se

Jag hade tänkt göra reklam för SBJF årsmöte men lite kom emellan så tyvärr blir det lite kort (ingen) förhållning till mötet. Mer om det längre ner. Men vi går direkt på bågjaktsfrågan som jag började nysta i vid mitt förra brev.

Status på bågjaktsfrågan

I förra nyhetsbrevet skrev jag att Naturvårdsverket utreder frågan och låter SLU svara på frågor om bågjakt. Jag har nu läst skrivelsen från djurskyddsorganisationerna[1] till SLU. Den är välskriven och balanserad så jag förstår att Naturvårdsverket ställer sig bakom den. Men jag anser fortfarande att Naturvårdsverket bör kunna skriva en egen begäran utan att ta stöd av djurrättsorganisationer.

Organisationerna som undertecknat skrivelsen är Svenska Djurskyddsföreningen, Djurens Rätt, Djurskyddet Sverige och Naturskyddsföreningen. De inleder med att uttrycka farhågor för att bågjakt innebär risk för djurvälfärden och medför onödigt lidande. Sedan ställer de frågor, bland annat:

  • Hur lång tid tar det för de pilskjutna djuren att a) förlora medvetandet och b) dö?
  • Hur stor är risken för skadeskjutning och vilka typer av djurvälfärdsproblem kan detta leda till?
  • Skiljer sig omfattningen av skadeskjutningar mellan bågjakt och jakt med tillåtna jaktmedel?

Texten ovan är citat men utklippt ur sitt sammanhang. De broderar ut frågorna mer och de ställer alla frågor om bågjakt i relation till tillåtna jaktmedel (kula, hagel).

Naturvårdsverket hänger på djurskyddsorganisationerna och stöder deras skrivelse samt tillför några egna frågor[2], bland annat:

  • Vilka bedömningar och argument har haft avgörande betydelse för de länder som valt att tillåta jakt med pil och båge?
  • Vilka bedömningar och argument har haft avgörande betydelse i länder där man valt att inte tillåta jakt med nämnda jaktmedel?
  • Vilka för- och nackdelar har jakt med pil och båge jämfört jakt med skjutvapen?
  • Hur kan förtroendet och acceptansen för jakt i Sverige förväntas påverkas av ett införande av jakt med pil och båge?
  • Om SLU:s Vetenskapliga råd anser att det finns kunskapsluckor som är avgörande för att bedöma om jakt med pil och båge kan införas är det önskvärt att dess identifieras i rapporten.

Även Naturvårdsverket broderar ut sina frågor. Under frågan om jämförelse ställs följdfrågor där till exempel vapnens potential efterfrågas. Man frågar alltså även om skjutvapnens funktion.

Jag har talat med handläggare på SLU och ställt frågor om arbetet. Som jag förstår det består arbetet i en översyn av existerande forskning på området. Samt att SLU skall dra slutsatser utifrån den forskning som är gjord. Det poängterades att endast äkta forskning räknades. Rapporter skrivna av intresseorganisationer eller rapporter som inte granskats vetenskapligt kommer inte att beaktas. Arbetet pågår under året och SLU vetenskapliga råd har som plan att leverera ett svar till Naturvårdsverket i december i år.

Mellan raderna framkom att det råder brist på vetenskapliga rapporter i ämnet och att SLU gärna genomför forskning inom ämnesområdet.

Min personliga kommentar

Det finns ingen anledning att betvivla integriteten och seriositeten hos SLU. De kommer att göra ett bra arbete och lämna svar på frågorna om de hittar underlag för ett vetenskapligt svar.

Däremot är jag missnöjd med Naturvårdsverket som inte orkar skriva en egen skrivelse med frågor till SLU. Inget fel i att kopiera frågorna från djurrättsorganisationerna MEN när man ställer sig bakom deras skrivelse så accepterar man samtidigt deras inledande ord – ”Metoden medför enligt mångas uppfattning risker för försämrad djurvälfärd och ökat djurlidande” där ordet metoden syftar på bågjakt. Som jag ser det innebär det att Naturvårdsverket eller deras handläggare intar en negativ hållning till bågjakt redan innan SLU fått svara på frågorna. Det är jäv att uttryckligt stödja ena sidan på detta sätt.

I den bästa av världar så kommer SLU fram till att det är OK med bågjakt och Naturvårdsverket inför bågjakt under nästa år. Är man lite mer pessimistisk blir tolkningen att SLU kommer fram till att forskning saknas och någon/några frågor inte kan besvaras. Med hänvisning till bristande underlag skjuter Naturvårdsverket på beslutet och uppdrar forskning till SLU men tyvärr saknas medel så vi får vänta några år tills medel (pengar) finns. Sedan tar det några år att forska innan det blir dags för nytt ställningstagande av Naturvårdsverket…

Ursäkta min negativa ton men jag börjar bli trött på långbänken. Vi får sätta vår tillit till Svenska Jägareförbundet som arbetar seriöst med ärendet.

Naturvårdsverkets remiss – och svaren

Jag nämnde remissen[3] i förra nyhetsbrevet och jag har nu läst igenom samtliga remissvar. Remissen handlar om mycket mer än bara bågjakt och givetvis berör svaren mestadels de andra frågorna. Många remissinstanser väljer att avstå svar eller att uttryckligen säga att de saknar kunskap om bågjakt och därför inte tar ställning i den delen av remissen.

Av 30 myndigheter som svarat på remissen så är 2 negativa, 19 neutrala och 9 positiva. De nio positiva myndigheterna är alla länsstyrelser där någon ”välkomnar bågjakt”. Av de neutrala så väljer de flesta att avstå eller inte ta ställning i delfrågan. Det finns dock de som kan tolkas som försiktigt positiva men för att inte riskera övertolkning redovisar jag dem som neutrala. En annan tolkning av neutrala skulle vara att deras inställning inte framgår av svaret. De två negativa är Jordbruksverket och SLU. De pekar på att vetenskapligt underlag saknas och att det vore lämpligt om SLU vetenskapliga råd fick utreda frågan.

21 intresseföreningar har svarat på remissen och där är 7 negativa, 7 neutrala och 7 positiva. De positiva är föreningar för jakt och skytte i olika former samt Lantbrukarnas riksförbund och Svenska Jordägarförbundet. Medan de negativa alla kan kallas för djurskyddsorganisationer. Bland de neutrala finns bland annat Svenska Bågskytteförbundet som ofta beskylls för att vara negativa till bågjakt. Deras svar vinglar fram och tillbaka mellan att avstå att svara till att säga att det är bra men de lägger in en brasklapp att om det blir licens på pilbåge så är de starkt emot. Det kan nämnas att med undantag av SBJF så var de positiva mest intresserade av att svara på andra delar av remissen än bågjakt, helt naturligt. Medan de negativa riktade in sig helt på bågjakten och lämnade övriga delar av remissen obesvarade.

27 enskilda medborgare har svarat på remissen trots att de inte var tillfrågade. Jag antar att Naturvårdsverket lämnar deras svar utan beaktande (?). Av dessa var 10 negativa, 14 neutrala och 3 positiva. De neutrala skriver i de flesta fall ingenting om bågjakt. Medan de negativa i de flesta fallen riktar in sig på bågjakt. Av de negativa kan jag tolka att tre är jägare (de har synpunkter på mer än bågjakt). De positiva är sannolikt jägare och även de har fler synpunkter än endast bågjakt.

 

 

Min tolkning av remissvaren

Jordbruksverkets och SLU svar har tyngd och deras invändning är relevant men jag finner det ändå anmärkningsvärt att Naturvårdsverket så tydligt framhåller att det finns ett motstånd mot bågjakt. Att sju intresseföreningar för djurvälfärd är emot bågjakt kan knappast komma som en nyhet.

Att Jordbruksverket och SLU ger liknande svar är inte konstigt. Givetvis läser djurrättsorganisationerna svaren i den mån deras medlemmar inte redan sitter på myndigheterna och skriver svaren… Men de hänger givetvis på förslaget om att SLU vetenskapliga råd skall utreda och det är det mycket svårt att säga nej till.

Vi lämnar frågan om bågjakt i Sverige där och återkommer när det finns något nytt att redovisa.

Bågjakt på vitsvanshjort i Kentucky

Vi är i skrivande stund sex jägare som tänker åka till Kentucky. Det finns nog plats för någon till men vänta inte för länge, vi konkurrerar om platserna på campen med amerikanska bågjägare. Läs mer om jakten på http://bowhunter.se/blogg/53-bco-2019

3D tävling och fest

Påminner om tävling 6/6 med efterföljande fest. Vi skjuter på 3D mål, grillar och snackar bågjakt. Den 7/6 är det en duelltävling för er som vill delta. Läs mer på www.bowhunter.se

3D banan öppnar

Jag sätter ut 3D målen nu och räknar med att ha banan öppen till första maj. 25 mål som sätts enligt fjolårsbanan fram till tävlingen 6/6 då jag sätter om banan. 300:- per dygn för fritt skytte på banan eller årskort för 1500:-. Nu den första veckan rekommenderar jag stövlar då snösmältningen fortfarande pågår här i Hälsingland. Mer om banan på www.bowhunter.se

En IBEP instruktör mindre

Jag har i veckan fått veta att jag är olämplig som instruktör samt att jag saknar styrelsens förtroende och med omedelbar verkan avslutas min rätt att hålla IBEP kurser. Jag har frågat IBEP-ansvarig vid SBJF om motivering – vad har jag gjort fel? Svaret har uteblivit…

Givetvis finns det olika uppfattningar om detta men jag låter det vara så länge i väntan på svar från SBJF. Jag kan bara beklaga att jag inte får fortsätta utbilda till IBEP, jag har haft en underbar tid som instruktör och jag har lärt mig oerhört mycket av alla er som deltagit i kurserna och bjudit på era erfarenheter. Stort tack till alla deltagare!

Till er som planerat att gå kurs med mig som instruktör kan jag bara beklaga att det blivit så här. Kontakta mig gärna för mer information om alternativen. Jag hoppas SBJF kontaktar er och erbjuder annan kurs.

SBJF årsmöte

Svenska Bågjägareförbundet håller årsmöte i helgen, 27:e april i Mogetorp mellan Örebro och Lindesberg. Jag vill uppmana alla medlemmar att delta på årsmöten och ställa krav på styrelsen. Ni får den styrelse ni förtjänar – tyvärr är det så att väldigt få har intresse nog för att ta sig till årsmöten med resultat att styrelsen brukar vara fler än antalet närvarande medlemmar på årsmötena. I år kan jag dock inte delta.

Om nyhetsbrevet

Jag som skriver detta är Ulf Backman och jag har en hemsida om bågjakt www.bowhunter.se. Ni når mig på This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. eller 070-525 1837.

Du som får detta brev har någon gång visat intresse för bågjakt i kontakt med mig. Har du någon nyhet du vill att jag sprider - hör av dig så tar vi det i nästa nyhetsbrev.

Min ambition är att då och då (troligen sällan) skicka ut lite info om bågjakt. Du får gärna sprida detta nyhetsbrev och anmäla intresse för nyhetsbrevet till mig på This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Vill du inte ha fler mail från mig så skicka STOPP till This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. så raderar jag din mailadress.

Jagare i trad

[1] 2018-11-27 Hemställan om vetenskaplig riskvärdering beträffande djurskyddsaspekter på pilbågsjakt

[2] 2019-02-06 NV-07940-18 Angående hemställan om vetenskaplig riskvärdering av jakt med pil och båge

[3] 2018-06-29 NV-04496-18 Remiss av förslag till föreskrifter om jaktmedel

Comments powered by CComment