Pilbågens delar

Compoundbågens delar

 

Bow 1

 

Engelska beteckningar inom parantes.

Stock (Riser)
Stocken är den del som man håller i och fäster diverse tillbehör på. Stocken skall vara vridstyv och får inte flexa och svaja vid skott. Samtidigt skall stocken vara lätt. Vanligen är stocken tillverkad av en metallegering i aluminium och magnesium men det börjar nu bli vanligare med kolfiber som är lättare.

Lemmar ( Limbs)
Lemmar är de böjliga armarna uppe och nere på bågen. De sitter fästade i varsin ände av stocken och kallas för övre respektive undre lem. Lemmarna är ofta tillverkade av laminerad kolfiber, flera lager av olika materiel som limmats ihop. Det är lemmarna som böjer sig när du drar i strängen och på så sätt lagras energin. Denna energi frigörs när du släpper strängen och lemmarna rätar ut sig och därmed drar strängen och pilen framåt. Lemmar tillverkas hela (solid), en ensam lem uppe och nere på bågen, eller som delade lemmar (split limb). Delade lemmar ser ut som två smala lemmar bredvid varandra uppe och nere på bågen.

Lembult (Limb bolt/ Limb pocket)
Lemmarna sitter fast i stocken med en skruv, lembult. Infästningen kan vara mer eller mindre komplicerad men ofta sitter det en ”ficka” på stocken som lemmen träs ned i, ”Limb pocket” på engelska. Lembulten reglerar dragstyrkan på bågen. Hårt åtdragen ger högre dragstyrka, tyngre båge att dra. Utskruvade lembultar låter lemmarna flexa ihop av strängens drag och det blir då lättare att dra bågen. Varning! Läs om dragstyrka innan du skruvar ur bultarna för långt!

Kammar (Cams)
Kammarna kallas ibland för exentriska hjul och stavas ibland cammar (svengelska). Det är hjulen ute i änden på lemmarna. På hjulen löper strängen och kablarna. Utformningen av kammarna avgör hur dragkraftskurvan ser ut, dvs hur snabbt det blir tungt eller lätt att dra bågen. Kammarna syftar också till sänka belastningen vid fullt drag. Vid fullt utdragen båge blir det lägre dragvikt och därmed möjligt att hålla bågen dragen länge för att sikta. Compound bågar kan vara av typen enkelkam eller dubbelkam. Enkelkam har endast ett excentriskt hjul, det andra är helt runt. Dubbelkam har bägge hjulen excentriska. Dubbelkam finns av flera olika modeller men mer om det senare.

Sträng (string)
Strängen löper över kammarna och är vanligen fäst i kammarna. Strängen består av flera kardeler som tvinnas till en sträng. Materialet är konstfiber och strängen är mycket stark men kan nötas av på grund av slitage. En bra sträng töjer sig inte och inte heller snor, vrider sig strängen.

Kablar (Cables)
Kablarna är ”strängar” som binder ihop kammarna och får dem att arbeta, rotera synkront. En dubbelkamsbåge har två kablar och en enkelkamsbåge har en kabel. Kabeln sitter fäst i en kam i ena änden och antingen i den andra kammen eller lemmen i andra änden.

Bow 2Kabelstång (Cable guard)
För att inte kablarna skall vara i vägen för pilen så dras de åt sidan av kabelstången. Kabelstången kan konstrueras på olika sätt – en rak fast stång med glidande kabelhållare på eller en böjlig arm med trissor som kablarna löper på.

Grepp (Grip)
Greppet är där man håller i bågen. Greppet är kontaktpunkten mellan skytt och verktyget under det att pilen går iväg – skytten riskerar att påverka skottet negativt. Det är viktigt med ett grepp som inte negativt påverkar skottet men ändå är bekvämt.

Dragstopp (drawstop)
Anordning som maximerar draglängden. Består ofta av en ”pigg” på kammen som går emot en kabel eller lemmen och därmed hindrar fortsatt kamrotation. Varning! Dra aldrig en båge med dragstoppet bortmonterat. Överdrag kan resultera i en instabil situation där bågen förvandlas till en gigantisk ”råttfälla” – du kan skada dig allvarligt.

Dämpare mot ljud och vibration
Man vill reducera vibrationer i pilbågen för att få den att skjuta bättre och för att minska bullret från den. Dämpare följer ofta med vid köp av ny båge men kan också eftermonteras. De kan sitta på sträng, kablar, lemmarna eller stocken.

Strängdämpare (String stop)
Ytterligare en pryl för att dämpa vibrationer och ljud. Sedan några år är det standard att compoundbågar är utrustade med strängstopp men tidigare var detta ett tillbehör för eftermarknaden.

Strängstopp är en ”pinne” med dämpande material som fångar upp strängen och dämpar svängningarna i strängen efter ett skott. Strängen kommer snabbare till vila och ljud och vibrationer minskar. Vanligast är ett strängstopp strax under nockläget men några tillverkare har två strängstopp.

Nockläge (Nocking point)
Plats på strängen där man sätter pilen vid skott. Strängen är ”servad” omlindad med extra tråd som slitageskydd vid nockläget. D-loopen sätts runt nockläget (kan sättas under också).

D-Loop
De flesta skjuter sin compound med en release, avtryckare. För att skona strängen och få draget rakt bakom pilen monteras en mycket kort slinga på strängen som man krokar i sin release i.

Peep
Peep är en ring som fästs i strängen. Peepen fungerar som bakre riktmedel när man siktar. Det går att skjuta utan peep och det finns alternativa siktessystem utan peep.

PeepStabbe (Stabilizer)
Stabilisatorn, stabben, är ett tillbehör till pilbågen. Stabben skall dels skapa en bra balans på bågen och den skall dämpa vibrationer och ljud. Pilbågar för tävling har långa stabbar medan jaktbågen som skall manövreras i skogen har en kort stabbe, vanligen under 12 tum/30 cm.

Sikte (Sight)
Siktet kan se ut på många olika sätt. Siktet kan ha flera ”pinnar” för olika avstånd eller en ”pinne” som ställs in till korrekt avstånd.

Pilhylla (Arrow rest)
Pilhyllans uppgift är att hålla pilen på plats under skottet. Problemet är pilens fenor som inte får slå i något då det påverkar precisionen. För jakt är två typer populära – fallhylla och borsthylla (Whisker Bisquit). Fallhyllan är en hållare som håller pilen i början av skottet men innan fenorna passerar så faller hyllan ner och pilen passerar fritt. Borsthyllan består av borst/strån som håller pilen, fenorna passerar genom borsten utan nämnvärd påverkan.

Koger
På en jaktbåge monteras ofta ett pilkoger. Kogret skall hålla pilar så att jägaren får dem med sig under jakten. Kogret måste skydda de vassa jaktspetsarna så att de inte skadar jägaren. Storleken på kogret brukar vara tre till sex pilar. Det finns även koger som fästes på kroppen eller på ryggsäcken.

Vristslinga (Wrist sling)
Vristslingan är ett band eller ”snöre” som man trär om handen som håller bågen. Slingan skall säkra bågen vid skytten så att man kan hålla mycket löst i bågen utan att den faller till marken vid skottet. En vristslinga är normalt ett tillbehör som köps separat. Slingan skall vara styv så man lätt kan trä in handen.

 Bow 22 koger

Comments powered by CComment