Ändra på draglängd och dal

De flesta tillverkare av compoundbågar erbjuder pilbågar med moduler för inställning av draglängd. Det brukar vara en modul för draglängden som påverkar kabeln samt en pigg som stoppar uppdraget mot antingen kabel eller lem. Enligt tillverkarens manual skall man alltid ställa draglängd och dragstopp på samma värde – bägge skall monteras för exempelvis 28 tums draglängd. Men givetvis går det att montera de två på olika värden – men varför? Vad vinner man och vad förlorar man?

Bild 11

 

Jag har inte intresserat mig för detta förrän jag fick hem min senaste pilbåge – en PSE Inertia. Den är på ”bara” 60 pound men det är ett jäkla klipp i den, typiskt PSE.  Dragkurvan hugger i tidigt och brant men den är utan hack eller bump så med max på 60 pound känns den ändå lättdragen. Problemet är dalen. När man håller fullt uppdrag så är det inte många millimeter att spela på innan bågen sliter armen av dig. Minsta lilla kryp i fullt uppdrag och 60 pound sliter strängen ifrån dig och skottet går på ett okontrollerat sätt (läs käpprätt åt h-e). Nu skall man inte krypa, släppa fram strängen, i skottet då precisionen blir lidande av olaten. Men under jakt så hamnar man ofta i konstiga skjutlägen där det är svårt att hålla det perfekta uppdraget. Så vad gör man då? Biter ihop och drar för kung o fosterland eller slirar på draglängden och blåser ett läge…

En åtgärd är givetvis att träna mer – träna styrka för att orka hålla fullt drag i alla möjliga och omöjliga vinklar o lägen samt skjuta bågen varje dag i alla dessa lägen så man lär sig sin egen pilbåge och klara alla skott. En annan åtgärd är att sälja pilbågen och köpa en Obsession eller en Elite med bred dal.

En tredje åtgärd är att sätta draglängd och dragstopp olika. Hur gör man och varför? Jag har läst på lite om detta och provat själv så här kommer vad jag vet i ämnet.

Hur man gör det rent praktiskt

Vi utgår från att vi har pilbågen ställd på bästa möjliga draglängd. 

dragkurva orig

Låt dragstoppet sitta där det är. Dragstoppet definierar din pilbåges fysiska draglängd – det går inte att dra förbi dragstoppet. Flyttar du på dragstoppet kommer du genast att känna att draglängden är annorlunda och därmed påverkas din skjutform negativt.

Flytta nu modulen för draglängd till ett (1) steg kortare draglängd. Gör detta på bägge kammarna. Så var det klart. Beroende på vilken pilbåge du har så kan din draglängd påverkas trots att du inte rört dragstoppet. Likaså kan timingen på kammarna påverkas när du ställer dem annorlunda mot tillverkarens rekommendationer. Så det kanske inte är klart, du kanske måste ge dig på och trimma draglängd och eller timing av kammar.

Detta fungerar på alla compoundbågar med variabel draglängd som har separat modul för draglängd och dragstopp. Det finns ungdomsbågar där dragstoppet sitter fast integrerat på draglängdsmodulen, med de bågarna fungerar inte detta trick. Typ av cam (singel cam, två kam, 2 ½ , hybrid etc) spelar ingen roll, grundprincipen gäller men  sekundär påverkan kan finnas i olika grad – timing som hamnar snett, nockläge, nockbana etc.

Vad hände?

dragkurva kortare modul

Du har nu flyttat dragkurvan åt vänster, se bild.  Men då dragstoppet står kvar så kommer vi att överrotera kammarna förbi punkten för optimalt energiutbyte. Vad som händer med dragkurvan när man drar förbi stoppet kan variera beroende på kammens/modulens design. Dragkraften kan öka, minska eller vara konstant. På en kam med ställbara moduler som skall fungera för olika draglängder är det normala att dragkraften minskar ytterligare.

 • Det här betyder att dalen blir bredare, troligen så bred som ett steg på draglängdsmodulen ger oss det vill säga en halv tum. Detta är ett resultat av att kurvan flyttade åt vänster.
 • Vidare så innebär den ytterligare sänkningen av dragkraft att let-off ökar – det blir lättare att hålla bågen i fullt uppdrag.

Med min PSE så har jag fått det jag strävade efter – en pilbåge som jag kan ”krypa” i draget, göra fel, utan att min arm slits iväg och skottet tar fel.  Men fick jag något oönskat?

 • När dragkurvan flyttar åt vänster så minskar den lagrade energin vilket resulterar i lägre pilhastighet.  På min båge blev det cirka 5 fps lägre fart (testat med 312gn pil och 480gn pil).
 • Då modul och dragstopp står i ett läge som inte är optimalt kan känslan i ”väggen” (dragstoppet) påverkas. Jag upplevde dragstoppet som ”svampigt” först men efter att ha korrigerat timingen så att bägge dragstoppen tar samtidigt så är väggen bergfast.
 • Det tar längre tid från släpp, release, till dess att pilen släpper strängen. Den första halvtumen med hög let-off så accelererar strängen långsamt, här tar det tid. Lång tid innebär att skytten hinner påverka bågen innan pilen lämnar hyllan. Det kan vara med vridning eller att skytten sänker armen i skottet. Jämför problemet med låga stränghöjder. Se även PSE video om problemet pse-archery.com/videos välj filmen om ”Bow launch time”.
 • Hög let-off i kombination med en bred dal gör att jag som skytt kan krypa utan att jag märker det – resultatet blir en liten variation i draglängd. Skillnaden i energi mellan variationerna är liten och påverkar precisionen väldigt lite. Ett större problem är att geometrin förändras, att variera draglängden är som att variera ankringspunkten och det är INTE bra för precisionen. Det finns alltså en ökad risk för sämre precision pga draglängdsvariation.

Vad väljer jag?

Efter att ha läst listan ovan om negativa effekter kontra de positiva så borde mitt val vara att sätt draglängdsmodul och dragstopp lika, dvs som tillverkaren rekommenderar. Men nu är inte bågskytte enbart teori – det finns en praktisk sida också. Så ut och skjut och notera resultatet – träffar du bättre eller sämre med den ena eller andra varianten?

Jag upplever det som att under banskytte skjuter jag bättre med kammarna i originalläge men under jaktsituationer kommer jag att hamna i lägen där jag gör ”fel” och då resulterar originalläget att skottet rycks iväg. Så med kammarna i originalläget så blir de bra skotten bättre men de dåliga blir riktigt dåliga, urusla. Ställer jag kammarna, draglängd och dragstopp, olika så når jag inte topprecision men jag skjuter tillräckligt bra på jaktmässiga avstånd ÄVEN med de dåliga skotten.

Det är inte det bästa skottet som räknas, det är det sämsta som skall vara tillräckligt bra!

När väljer jag detta?

Jag ställer draglängd och dragstopp olika ENDAST om jag har problem med skyttet i originalläget. Skjuter jag bra där så finns det ingen anledning att göra en förändring som medför negativa effekter. Men om jag upplever att bågen rycker strängen ur handen på mig så bör man testa detta fix som jag beskrivit här. Jag har också en Bowtech Experience som har en något bredare dal än PSE Inertia, det är inte mycket men tillräckligt för att jag väljer att skjuta med original inställningar på kammarna.

Genom att våga skruva på sin båge lär man sig mer om pilbågar och bågskytte. Man får förståelse för de olika kammarnas design och en inblick i vad konstruktören försöker uppnå. Som oftast kostar en fördel något och det är svårt att konstruera bågen som är bra på allt. Så skruva på och prova men tänk efter före så du inte skadar dig själv eller bågen.

Butt

PSE Inertia - Test med olika pilvikter

 

Varianter på draglängdsförändring

Det vi ändrar är draglängdsmodul och dragstopp – givetvis kan vi välja andra varianter än den jag beskrivit. Med utgångspunkt i att både modul och stopp står på samma värde samt att det är korrekt draglängd så kan du göra följande:

1  Korta draglängdsmodulen

Det är vad som jag beskrivit ovan…

 • Bredare dal
 • Samma draglängd
 • Lägre hastighet på pilen
 • Längre tid/långsammare acceleration
 • Vanligtvis högre let-off

2  Förlänga dragstoppet
Ungefär samma resultat som att korta draglängdsmodulen, görs av samma anledning.

 • Bredare dal
 • Längre draglängd (negativt för precision om den blir för lång)
 • Samma hastighet på pilen som tidigare
 • Längre tid/långsammare acceleration
 • Vanligtvis högre let-off

3  Förlänga draglängdsmodulen
Här blir dalen kortare och let-off minskar. Det kan vara en fördel för precisionen vid tävlingsskytte. Särskilt fingerskyttar kan vilja få ökat tryck från strängen i fullt uppdrag.

 • Kortare dal
 • Samma draglängd
 • Högre hastighet på pilen
 • Kortare tid/snabbare acceleration
 • Vanligtvis lägre let-off

4  Korta dragstoppet
Liknar att förlänga draglängdsmodulen men innebär fler negativa konsekvenser.

 • Kortare dal
 • Kortare draglängd
 • Samma hastighet på pilen som tidigare
 • Kortare tid/snabbare acceleration
 • Vanligtvis lägre let-off

Vilken variant man väljer att göra beror givetvis på utgångsläget. Upplever du att din båge har för kort dal och är besvärlig att hantera i jaktsituationer så väljer du troligen variant nr 1. Är det så att du samtidigt är sugen på att testa en längre draglängd så väljer du givetvis variant nr 2. Har du en båge som är för oprecis i fullt uppdrag och du vill öka din precision under banskytte/tävling så är det nog variant nr 3 som gäller. Variant 4 endast om du samtidigt anser att draglängden skall kortas.

Visst kan det finnas en jaktbåge där variant 3 eller 4 kan vara berättigat men jag anser att för jägaren gäller enbart de två första varianterna. Att få en superkort dal gör jaktbågen svårskjuten under praktisk jakt även om den är lysande hemma på bakgården.

Ytterligare en variant är att korta både draglängdsmodul OCH dragstopp – dvs en helt vanlig draglängdskortning. Gör vi på detta sättet har vi kvar problemet med den korta dalen men den kortare draglängden innebär att vi har en större flexibilitet i vår skjutform. Kroppen/armarna har marginal för att hantera konstiga skjutställningar under jakten. Nackdelen är givetvis att vi lämnar den ideala draglängden och att vi sänker hastigheten på pilen, återigen en kompromiss.

Ut och skjut med olika inställningar, vilken känns bäst? Vilken har bäst precision? Vilken fungerar under jakt?

En varning eller två…

Spänn inte bågen med dragstoppen bortmonterade. Utan dragstopp kan en del bågar dras till 100% let-off. Det betyder att bågen stannar i uppdraget läge utan att man drar i strängen. Detta är ett instabilt läge och när som helst kan skottet/torrsläppet gå. I värsta fall fungerar bågen som en gigantisk råttfälla – där du är råttan.

Ställ bägge kammarna, övre och nedre, likadant – om inte så kommer nockläget att röra sig upp och neråt under skottet vilket är katastrofalt för precisionen.

Ställ inte draglängdsmodul och dragstopp mer olika än ett steg. Stora skillnader kan ge effekter som att dra utan dragstopp alls. Även om det inte blir farligt så innebär flera stegs skillnad en markant energiförlust (långsammare pil) och långsam acceleration på pilen (lång tid = påverkan från skytten).

Självklart tar jag INGET ansvar för vad som händer när ni testar vad jag här beskrivit. Det är ditt ansvar – tänk själv.

Comments powered by CComment